Polityka prywatności

1. Korzystając z Serwisu Użytkownik akceptuje zasady Polityki Prywatności.

2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Klient wpisując swoje dane osobowe na stronie Serwisu potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i że akceptuje wszystkie jego postanowienia. Ponadto, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i usunięcie tych danych przez prowadzącego Serwis.

3. Prowadzący Serwis publikuje dobrowolnie udostępniony przez Użytkownika numer telefonu i/lub adres e-mail, których użycie jest niezbędne dla prawidłowego kontaktu z oferentem, w ramach realizacji intencji opisanych w ogłoszeniu. Podane przez Użytkownika dane osobowe, prowadzący Serwis wykorzystuje w celach korespondencyjnych oraz dla celów księgowych i statystycznych.

4. W szczególnych przypadkach administrator może przetwarzać dane osobowe ponad zakres art. 2 i 3 Polityki Prywatności, jeżeli przetwarzanie takie jawi się jako niezbędne z punktu widzenia prawnie uzasadnionego interesu administratora lub osób trzecich, każdorazowo zgodnie z wymaganiami ustawowymi dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.

5. Właściciel i administrator Serwisu nie sprzedają, ani nie udostępniają osobom trzecim danych Klientów. Wyjątek stanowi jedynie udostępnienie numeru telefonu Użytkownika podmiotom, o których mowa w §3 pkt. 17 Regulaminu.

6. Serwis oferiusz.pl stosuje tzw. cookies. Są to pliki tekstowe przechowywane na komputerze Klienta. Nie mają na celu pozyskania jakichkolwiek informacji osobowych o Kliencie, a jedynie mają na celu m.in. dostosowanie zawartości Serwisu do preferencji Klienta, optymalizacji procesu korzystania z Serwisu oraz tworzenie statystyk. Klient może jednak wyłączyć mechanizm cookies w każdej chwili, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Usunięcie lub zmiana ustawień dotyczących plików cookies w przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu z Serwisu.